VIA GALICIA to wieloaspektowy projekt złożony z wystaw, imprez plenerowych, wieczorów autorskich i filmowych oraz towarzyszących im wydawnictw i materiałów promocyjnych, zainicjowany przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu i realizowany w latach 2011, 2012.  Prezentuje szeroko zakreśloną tematykę „galicyjską” poprzez zaproponowaną przez muzealników wspólną podróż w czasie galicyjskimi traktami. Głównym odniesieniem jest Sądecczyzna z jej ogromnym bogactwem historycznym i wielokulturowością, ale widziana przez pryzmat szczególnego kolorytu Galicji sprzed stu lat. Na dwa kolejne lata zaplanowano cztery bloki tematyczne: 1. Miasteczko Galicyjskie, 2. Mieszkańcy Galicji, 3. Badacze Galicji oraz 4. Dokumentowanie Galicji. Każdy z bloków składa się z kilku działań określonych wspólnym hasłem, jednocześnie tytułem bloku. Poza blokiem „Miasteczko Galicyjskie”, przewidzianym w całości do realizacji w roku 2011 - pierwszym roku trwania projektu – wydarzenia z wszystkich pozostałych bloków odbywać się będą w obu latach, uzupełniając się wzajemnie w mniejszych zestawach tematycznych z podobnego zakresu.
  
Projekt VIA GALICIA współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i przez Województwo Małopolskie. Jego budżet zamyka się kwotą 1 141 433,82 zł, z czego 570 633,30 zł, tj. 50 proc. stanowią środki unijne. Partnerami "Via Galicia" są: Miasto Nowy Sącz, Powiat Nowosądecki oraz Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Projekt wpisuje się  m.in. w: Narodową Strategię Rozwoju Kultury 2004-2013, Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013, Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami, Strategię Rozwoju Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego na lata 2004-2013, Strategię Rozwoju Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, a także w Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 i Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013. Realizacja poszczególnych działań programowych będzie mieć miejsce w centrum miasta – w Domu Gotyckim (DG), ul. Lwowska 3 i w Galerii „Dawna Synagoga” (GDS), ul. Berka Joselewicza 12; na wschodnich obrzeżach Nowego Sącza – w Sądeckim Parku Etnograficznym (SPE) i w jego nowej filii – Miasteczku Galicyjskim (MG), ul Lwowska 226 oraz w Krynicy-Zdroju, w Muzeum Nikifora (MN), Bulwary Dietla19. Zakrojone na dużą skalę realizacje zostały zaplanowane z myślą o stałych, niezawodnych Gościach, jakimi są sądeczanie, szukający ciekawego sposobu spędzania wolnego czasu. Mamy jednak nadzieję, że także turyści krajowi i zagraniczni, w tym kuracjusze i wczasowicze z miejscowości uzdrowiskowych, przybysze z miast partnerskich Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego oraz z zaprzyjaźnionych z Małopolską regionów Europy będą zadowoleni z wizyty w oddziałach nowosądeckiego muzeum. Serdecznie zapraszamy, także na inne nasze tegoroczne imprezy!

 

Maria Marcinowska, koordynator projektu Via Galicia