O projekcie

 

PROJEKT „VIA GALICIA” 2011-2012

 

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu podejmuje w 2011 roku kolejny, wielopłaszczyznowy projekt pod nazwą „VIA GALICIA”, przewidziany do realizacji w ciągu dwóch najbliższych  lat. Będzie to zaproszenie do wspólnej podróży w czasie, cofnięcie się do galicyjskiego kolorytu sprzed wieku. Zamiarem muzealników jest przybliżenie mieszkańcom południowo-wschodniej Polski ich własnej, regionalnej historii, a turystom - tematyki „galicyjskiej” z głównym odniesieniem, jakim jest Sądecczyzna widziana przez pryzmat przełomu XIX/XX w., z jej ogromnym bogactwem historycznym i wielokulturowością. W projekcie przewidziane są prezentacje historyczne, ekspozycje, filmy, spotkania i wydawnictwa, które w nowatorski sposób, przy użyciu innowacyjnych środków przekazu treści z zakresu kultury, zachęcają do zainteresowania się wydarzeniami doby galicyjskiej. Na dwa kolejne lata zaplanowano cztery bloki tematyczne: 1. Miasteczko Galicyjskie, 2. Mieszkańcy Galicji, 3. Badacze Galicji i 4. Dokumentowanie Galicji, które będą realizowane w przestrzeni architektoniczno-krajobrazowej Sądeckiego Parku Etnograficznego i jego nowej filii - Miasteczka Galicyjskiego oraz w Galerii Dawna Synagoga, Domu Gotyckim i Muzeum Nikifora w Krynicy-Zdroju.