Blok "Mieszkańcy Galicji"

Spotkania autorskie z cyklu „Moja Łemkowszczyzna”
17 marca 2011
17 czerwca 2011
22 września 2011
trzy kolejne w 2012

Muzeum Nikifora w Krynicy-Zdroju
Odbędą się spotkania z udziałem Łemków różnych profesji i zainteresowań; rozmowy, prelekcje, koncerty, prezentacje, itp. W 2011 roku w ramach tych spotkań planowane są: 1. „Łemkowszczyzna w wierszach Łemków I”, czyli spotkanie autorskie z wybitnym współczesnym poetą łemkowskim Piotrem Trochanowskim z Krynicy-Zdroju, poświęcone sprawom poezji i języka łemkowskiego; 2. „Łemkowskie Muzeum” – spotkanie z twórcą pierwszego w Polsce po II wojnie światowej muzeum poświęconego kulturze łemkowskiej w Zyndranowej, Teodorem Goczem; 3. „Łemkowszczyzna w wierszach Łemków II”, czyli spotkanie autorskie z łemkowskim poetą Władysławem Grabanem z Krynicy-Zdroju.

 

Wystawa z kręgu tradycji żydowskiej „Po tej stronie jest duch życia”
15 lipca 2011
Galeria Dawna Synagoga
Zaprezentowana zostanie wycinanka ze zdobnictwem żydowskim – stylizowane zwierzęta  i rośliny, motywy geometryczne, sceny biblijne. Wycinanka tego rodzaju mogła być w  domu żydowskim jedną z możliwych form  mizrachu - obrazu, który umieszczany był na wschodniej ścianie pokoju, wyznaczając kierunek Jerozolimy i zapewniając szczęście mieszkańcom. Poza dekoracją czasem umieszczano na mizrachu słowa Psalmu, fragmenty tekstów Talmudu oraz napis: „Po tej stronie jest duch życia” – pierwsze litery tych słów układają się w słowo MIZRACH. Jako jeden z przejawów kultury żydowskiej współcześnie wykonywana wycinanka  zostanie pokazana w najlepszym dla celów ekspozycyjnych miejscu – Galerii „Dawna Synagoga”. Wystawa będzie trwać jeszcze podczas imprezy w Sądeckim Parku Etnograficznym, prezentującej kultury wszystkich ważniejszych grup narodowościowych i etnograficznych historycznej Sądecczyzny, podkreślając obecność Żydów w tej mozaice kulturowej.

 

Wystawa fotograficzna „Mieszkańcy Galicji”
5 sierpnia 2011
Miasteczko Galicyjskie
Plenerowa wystawa fotograficzna złożona z archiwalnych zdjęć przedstawiających mieszkańców galicyjskich wsi i miasteczek podczas codziennych zajęć, uroczystości i obrzędów. Wraz z wystawą w Galerii „Dawna Synagoga” będzie towarzyszyć imprezie „Mozaika sądecka” w Sądeckim Parku Etnograficznym i Miasteczku Galicyjskim.

 

Impreza plenerowa „Mozaika sądecka”
6-7 sierpnia 2011
Sądecki Park Etnograficzny, Miasteczko Galicyjskie
Prezentacja kultur wszystkich ważniejszych grup narodowościowych i etnograficznych żyjących dawniej na Sądecczyźnie: Polaków – Lachów, Pogórzan, Górali Sądeckich oraz Łemków, Niemców Galicyjskich, Żydów i Cyganów – ludności wspólnie tworzącej specyficzny koloryt galicyjskich wsi i małych miasteczek. Na dwudniową imprezę złożą się m.in. pokazy sztuki, rzemiosła i zajęć typowych dla przedstawicieli poszczególnych grup, prezentacje folkloru, elementów obrzędowości i religijności, prelekcje i spotkania przybliżające kulturę mieszkańców Sądecczyzny, degustacje tradycyjnych potraw.

 

Wystawa „Nikifor i jego akwarelowo-rysunkowy świat”
16 września 2011
Dom Gotycki
Wystawa przypomni postać słynnego artysty mieszkańcom Nowego Sącza i będzie okazją do przypomnienia go uczniom miejscowych szkół poprzez dzieła z różnych okresów twórczości Nikifora oraz poprzez prezentację materiałów archiwalnych (dokumentów, fotografii, artykułów prasowych). Ekspozycja wpisze się w cykl „Mieszkańcy Galicji”, podkreślając łemkowskie pochodzenie artysty i te wątki w jego twórczości, które sięgają do tradycji i kultury Łemków. Wystawie towarzyszyć będzie katalog pod tym samym tytułem.

Wydawnictwo towarzyszące wystawie „Nikifor i jego akwarelowo-rysunkowy świat”
prezentacja we wrześniu 2011
Dom Gotycki
Wydawnictwo  książkowe: „O twórczości Nikifora i zbiorach Muzeum Nikifora w Krynicy” - publikacja prezentująca życie i twórczość Nikifora, wybitnego artysty z kręgu „malarstwa intuicyjnego”, zawierać będzie informacje o kolekcji jego prac znajdujących się w zbiorach nowosądeckiego muzeum oraz komentarz do ekspozycji  stałej w Muzeum Nikifora w Krynicy. W wydawnictwie znajdą się reprodukcje wybranych prac Nikifora reprezentatywne dla jego twórczości oraz materiały archiwalne i współczesne dot. artysty oraz  poświęconego mu muzeum.