Blok "Badacze Galicji"

Wystawa „Maciej Bogusz Stęczyński – zapomniany obieżyświat”
23 września 2011
Galeria Dawna Synagoga
Wystawa poświęcona człowiekowi, który niestrudzenie, piechotą, przemierzał trakty galicyjskie (i nie tylko), dokumentował zabytki widziane po drodze, życie ludu wiejskiego, stroje ludowe, domy, zamki, itp.; utrwalał XIX-wieczne widoki, z których wiele do dziś stanowi nieocenione źródło ikonograficzne dla badaczy przemierzonych przez Stęczyńskiego terenów. Będzie to świetna okazja do podsumowania rozproszonych informacji o niezwykłym dokumentaliście-podróżniku. Wystawa i towarzyszaca jej publikacja adresowane bedą do wszystkich zainteresowanych obrazami z różnych zakątków Galicji, ale także do badaczy życia i twórczości M.B. Stęczyńskiego oraz do muzealników i antykwariuszy, którzy posiadają w swoich zbiorach prace tego niestrudzonego rysownika okolic Galicji („Okolice Galicji” to tytuł zbioru rycin M.B. Stęczyńskiego). Wystawie towarzyszyć będzie katalog pod tym samym tytułem.

 

Wydawnictwo towarzyszące wystawie „Maciej Bogusz Stęczyński – zapomniany obieżyświat”
prezentacja we wrześniu 2011
Galeria Dawna Synagoga
 

Wystawa „Historycy zachodniej Galicji”
13 lipca-październik 2012
Miasteczko Galicyjskie
Wystawa przedstawiająca dzieła Feliksa Szczęsnego Morawskiego, Jana Sygańskiego, Stanisława Załęskiego i Żegoty Paulego – rękopisy i wydawnictwa, publikacje prasowe, szkice z podróży, grafiki, obrazy, które powstały w wyniku podróży via Galicja oraz w wyniku badania dawnych akt galicyjskich miast.Kwerendy do wystawy rozpoczną się w 2011 r.


Wydawnictwo towarzyszące wystawie „Historycy zachodniej Galicji”

październik 2012
Miasteczko Galicyjskie