Blok "Dokumentowanie Galicji"

Impreza plenerowa „Ożywione kadry – wieś z fotografii Wojciecha Migacza”
sierpień 2012
Sądecki Park Etnograficzny
Impreza będzie nawiązaniem do trwającej w Miasteczku Galicyjskim plenerowej wystawy prac Wojciecha Migacza - wiejskiego fotografa z Gostwicy. Chwile i wydarzenia utrwalone na jego zdjęciach zostaną pokazane w sądeckim skansenie i miasteczku w formie żywych obrazów – scen odegranych przez zespoły folklorystyczne, teatry, rzemieślników. Impreza będzie podzielona na dwa dni – sobotę, dzień powszedni z codziennymi pracami w polu, domowymi zajęciami, handlem w miasteczku, zbiórką straży pożarnej itp. oraz niedzielę – dzień świąteczny, z orszakiem weselnym, zabawą i tańcem, odświętnymi strojami. Całość uatrakcyjni prezentacja kuchni regionalnej, przymierzalnia strojów ludowych, prelekcja na temat ludowych ubiorów sądeckich.

Wystawa „Świat sprzed stu lat w obiektywie Wojciecha Migacza”
sierpień-październik 2012
Miasteczko Galicyjskie
Fotografie dokumentalne, scenki rodzajowe, portrety, zdjęcia sądeckich wsi i miasteczek oraz ich mieszkańców wykonane przez wiejskiego fotografa-amatora, który sam zbudował swój aparat. Powiększenia fotograficzne nadrukowane dwustronnie na płyty PCV zamocowane w stelażach w podcieniach ratuszowych.

Wydawnictwo towarzyszące wystawie „Świat sprzed stu lat w obiektywie Wojciecha Migacza”
prezentacja w sierpniu 2012
Miasteczko Galicyjskie
 

Impreza „Galicja w filmach, dokumentach, fotografiach i opracowaniach”
podsumowująca projekt Via Galicia

wrzesień 2012
Miasteczko Galicyjskie
Pierwszego dnia, zaplanowany jest plenerowy pokaz filmów zrealizowanych w ramach projektu, tj.:
- filmu popularyzatorsko-dokumentalnego „Rzemiosło i drobna wytwórczość w kulturze zachodniej Galicji” 
(film ilustrujący wpływ rzemiosła i przemysłu wiejskiego oraz małomiasteczkowego na kształtowanie się kultury zachodniej Galicji. W przystępny i interesujący sposób przybliży, na przykładzie Sądecczyzny, problem przenikania elementów kultury przy okazji kontaktów handlowych, szczególnie zbytu towarów wytwarzanych w wiejskich i małomiasteczkowych warsztatach i ośrodkach rzemieślniczych. Poruszy zagadnienia m.in. szlaku maziarskiego, ośrodka kamieniarskiego w Bartnem i Bodakach, druciarstwa na Rusi Szlachtowskiej, handlu modrotlaczem, rozwoju  przemysłu naftowego w okolicach Gorlic, wpływu pasterstwa na kulturę karpacką. W filmie znajdą się fotografie archiwalne oraz materiał współczesny - wypowiedzi specjalistów, wywiady z rzemieślnikami, zdjęcia pokazujące zachowane tradycyjne warsztaty i pracownie rzemieślnicze oraz elementy tradycyjnych technologii, ważniejsze szlaki rzemiosła i handlu.)   
- filmu rekonesansowego „Galicja Mieczysława Orłowicza wiek później”  oraz zakupionych filmów archiwalnych.
Równolegle z projekcją filmów odbędzie się także promocja wydawnictwa  towarzyszącego filmowi „Galicja Mieczysława Orłowicza wiek później”.
W kolejnym dniu przewidywane jest sympozjum podsumowujące projekt i towarzysząca mu wystawa archiwaliów „galicyjskich” pozyskanych jako skany dokumentów i fotografii do zbiorów muzealnych. Podczas sympozjum przewidziano promocję wydawnictwa „Ikonografia Starego i Nowego Sącza”.