Rok 2012

 

Spotkania autorskie z cyklu „Moja Łemkowszczyzna”
27 stycznia 2012
Muzeum Nikifora w Krynicy-Zdroju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie "Moja Łemkowszczyzna V"
25 maja 2012
Muzeum Nikifora w Krynicy-Zdroju
 

 

 

 

 

 

Wystawa „Historycy zachodniej Galicji” wraz z wydawnictwem towarzyszącym
13 lipca 2012
Miasteczko Galicyjskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydawnictwo "Historycy zachodniej Galicji"
październik 2012
Miasteczko Galicyjskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Impreza plenerowa „Ożywione kadry – wieś z fotografii Wojciecha Migacza”
sierpień 2012
Sądecki Park Etnograficzny, Miasteczko Galicyjskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wystawa "Sądecczyzna sto lat temu w fotografii Wojciecha Migacza"
z towarzyszącym jej albumem fotograficznym

sierpień-październik 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydawnictwo „Sądecczyzna sto lat temu
w fotografii  Wojciecha Migacza”

sierpnień 2012
Miasteczko Galicyjskie

 

 

 

 

 

 

Moja Łemkowszczyzna VI
Spotkanie z etnografem
7 września 2012
Muzeum Nikifora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Impreza „Galicja w filmach, dokumentach, fotografiach i opracowaniach”
podsumowująca projekt Via Galicia
, w tym:
Plenerowy pokaz dwóch filmów: „Rzemiosło i drobna wytwórczość w kulturze zachodniej Galicji” i  „Galicja Mieczysława Orłowicza wiek później” z towarzyszącym albumem fotograficznym
wrzesień 2012
Miasteczko Galicyjskie

 

 

 

 

Film "Rzemiosło i drobna wytwórczość w kulturze zachodniej Galicji"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydawnictwo „Galicja Mieczysława Orłowicza wiek później” 

 

 

 

 

 

 

Wystawa „Sądecczyzna w archiwaliach” z wydawnictwem „Ikonografia Starego i Nowego Sącza”

 

 

 

 

 

 

 

 

Sympozjum
15 września 2012