Kontakt

Realizator projektu Via Galicia:

 

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
33-300 Nowy Sącz
tel. 48/18/443 77 08
sekretariat@muzeum.sacz.pl

 

Strona internetowa Muzeum: www.muzeum.sacz.pl


 


 

Zespół realizujący projekt:

 

Koordynator:

Maria Marcinowska, historyk sztuki, specjalista ds. wystaw i imprez kulturalnych
wystawy@muzeum.sacz.pl

 

Osoby odpowiedzialne za poszczególne działania w projekcie:

Joanna Hołda
j.holda@muzeum.sacz.pl

 

Edyta Ross-Pazdyk
synagoga@muzeumsacz.pl

 

Barbara Szafran
synagoga@muzeum.sacz.pl

 

Anna Wideł
edukacja@muzeum.sacz.pl

 

Beata Wierzbicka
historia@muzeum.sacz.pl

 

Ewelina Iwan
e.iwan@muzeum.sacz.pl

 

Zbigniew Wolanin
sztukaludowa@muzeum.sacz.pl

 

Jacek Kurzeja
promocja@muzeum.sacz.pl

Barbara Romańska
b.romanska@muzeum.sacz.pl 

 

Bożena Homoncik
bhomoncik@muzeum.sacz.pl

 

Eugeniusz Garbacz
administracja@muzeum.sacz.pl