Moja Łemkowszczyzna I

MOJA ŁEMKOWSZCZYZNA I
17 MARCA, MUZEUM NIKIFORA W KRYNICY-ZDROJU

ŁEMKOWSZCZYZNA W WIERSZACH ŁEMKÓW - SPOTKANIE AUTORSKIE

Bohaterem pierwszego spotkania z cyklu "Moja Łemkowszczyzna" był Piotr Trochanowski, w środwisku literackim znany jako Petro Murianka (Piotr Mrówka). Ten mieszkający w Krynicy-Zdroju Łemko jest uznawany  za najwybitniejszego współczesnego łemkowskiego poetę. Podczas spotkania w Muzeum Nikifora Pan Piotr ze swadą opowiadał o sobie, swoich wierszach i Łemkowszczyźnie, z której w 1947 roku deportowano jego rodziców i setki innych rodzin łemkowskich.  Piotr Trochanowski oprócz pisania znany jest z tego, że komponuje, dyryguje chórem cerkiewnym i pięknie śpiewa, co udowodnił w Willi Romanówka, zbierając gromkie brawa.
 

Wiersz Petra Murianki ze zbioru "Jak sokił wody na kameny" w przekładzie Barbary Dohnalik:

Zobaczyć i umrzeć

Nim zajdzie słoneczko
za górą czarną
nim weźmiesz ze sobą
bociani przedwieczorny klangor
błyśnij mi jeszcze

Wyhoduj kwiaty
na ziemi rodzinnej
ród mój
wolnym wygrzej
i potem zachodź

A ja już radości bezmiar
wezmę na ramiona
za tobą nogi powlokę
i skonam

 

Fot. P. Droździk