Dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu zaprasza na otwarcie wystawy "Maciej Bogusz Stęczyński - zapomniany obieżyświat" przygotowanej w  ramach projektu "Via Galicia"

Otwarcie wystawy: 23 września 2011,  godz. 17.00
Galeria Dawna Synagoga
ul. Berka Joselewicza 12
Czynna do 13 listopada 2011

Wystawa poświęcona jest niezwykłemu człowiekowi, który niestrudzenie przemierzał trakty dawnej monarchii Habsburgów, docierając w odlegle zakątki dziewiętnastowiecznej Europy. Dokumentował zabytki widziane po drodze, życie ludu wiejskiego, stroje, domy, zamki, itp.; utrwalał widoki, z których  wiele do dziś stanowi nieocenione źródło ikonograficzne dla badaczy przemierzonych przez Stęczyńskiego terenów.

Na ekspozycji organizowanej w ramach projektu „Via Galicia” i w publikacji towarzyszącej tej wystawie można zobaczyć obrazy, które powstały podczas galicyjskich wędrówek M.B. Stęczyńskiego od Tatr i Pienin po kresy wschodnie. Wiele miejsc zmieniło się nie do poznania, choćby Kraków widziany przez podróżnika z Kopca Kościuszki, czy nowosądecki zamek… Czasem rysunki są staranniejsze, ale częściej to pospiesznie wykonane szkice, które w pewnym sensie zastępują fotografie, by później posłużyć rysownikowi do odtworzenia trasy i zapisania najważniejszych wrażeń. Wśród tych prac wyróżniają się akwarele. Dzieła M.B. Stęczyńskiego nie znalazły uznania historyków sztuki ani pisarzy  – dla pierwszych był pacykarzem, dla drugich – grafomanem. Imponująca dokumentacja „okolic Galicji” wraz ze swoistą fascynacją tą krainą mimo wszystko budzi szacunek do dziś, szczególnie wśród miłośników górskich krajobrazów. Większość prac M.B. Stęczyńskiego  – ponad setka rysunków i grafik wykonanych według jego szkiców – znajduje się w zbiorach Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu, skąd pozyskano najbogatszy materiał ikonograficzny na wystawę i do publikacji. Kilkanaście grafik wypożyczono też ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Muzeum Narodowego w Krakowie, uzupełniając ten zestaw eksponatami własnymi oraz rękopisami ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. Wypada przy tym zaznaczyć, że spośród wielu wątków tematycznych wybierane były głównie obrazy „galicyjskie” (z podróży na Dolny Śląsk, w Sudety i do krain południowej Europy także zachowało się kilkadziesiąt dzieł M.B. Stęczyńskiego). W zbiorach zagranicznych (Lwów, Wiedeń) znajdują się grafiki tego autora znane także z polskich kolekcji muzealnych.

 

Zobacz zdjęcia