Wydawnictwo "Dzień powszedni..."

 

 

DZIEŃ POWSZEDNI W MAŁYM MIASTECZKU

format A4, 100 str.,
81 ilustracji + okładka barwna
Publikacja towarzysząca wystawie pod tym samym tytułem.

Koncepcja wydawnictwa i wystawy: Maria Marcinowska
Redakcja, korekta: Maria Teresa Maszczak
Tłumaczenie wstępu i tytułów: Małgorzata Walczak, Letterman

Publikacja zawiera reprodukcje obiektów z wystawy, które  pochodzą  ze  zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu oraz ze zbiorów własnych Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Części katalogowej towarzyszą teksty na temat muzealnego Miasteczka Galicyjskiego ze współcześnie wykonanymi fotografiami na terenie tego oddziału . Kolejno są to:  Śliwiński W., U źródeł pierwowzorów muzealnego „miasteczka galicyjskiego”;  Ross-Pazdyk E., Ratusz małomiasteczkowy;  Dragan W., Zarys powstawania jednostek OSP w Galicji;  Romańska B., O „domu garncarza’ w Miasteczku Galicyjskim, ginącym zawodzie i ośrodku starosądeckim;  Bomba A., Zakład fotograficzny w Miasteczku Galicyjskim na tle historycznym;  Zarotyńska S., Apteka i gabinet dentystyczny;  Błażewicz B., Rzemiosła drzewne w Galicji – pracownia snycerza w Miasteczku Galicyjskim; Molenda M., Karczma wiejska i małomiasteczkowa;  Szafran B., Zakład fryzjerski w Miasteczku Galicyjskim z zarysem dziejów fryzjerstwa;  Kwiecińska M., Sklep kolonialny;  Iwińska D., „Urząd pocztowy” w Miasteczku Galicyjskim; Czech B., Cukiernie w miastach galicyjskich oraz cukiernictwo sądeckie na przykładzie zakładu Józefa Dzięciołowskiego; Marcinowska M., Mieszkanie i pracownia żydowskiego krawca.