Wydawnictwo "Maciej Bogusz ..."

 

 

MACIEJ BOGUSZ STĘCZYŃSKI – ZAPOMNIANY OBIEŻYŚWIAT

 

format A4, 160 str.,
127 ilustracji + okładka barwna
Publikacja towarzysząca wystawie pod tym samym tytułem.

Koncepcja wydawnictwa i wystawy: Maria Marcinowska;
Redakcja, tekst: Jacek Kolbuszewski
Korekta: Maria Teresa Maszczak; 

Tłumaczenie: Małgorzata Walczak, Letterman

 

Publikacja prezentuje obrazy autorstwa M.B. Stęczyńskiego, wykonane podczas jego wędrówek od Tatr, Pienin, Spiszu i Orawy poprzez tereny podgórskie okolic Krakowa i Tarnowa, Beskidy, Bieszczady, Podkarpacie, aż na tereny dzisiejszej Ukrainy. Dodano też kilka innych wybranych prac spoza „obszaru galicyjskiego”. W części ilustracyjnej są także trzy wizerunki rysownika-podróżnika (w tym jeden fotograficzny na okładce, a drugi fotograficzny i graficzny wewnątrz), karta z wierszem autorskim i akwarelą  oraz dwie winiety (jedna wykorzystana na okładce). Dzieło M.B.Stęczyńskiego uzupełnione zostało dwoma tekstami. Pierwszy tekst to fragment artykułu wydanego w 1878 roku nakładem Ignacego Siemińskiego w Krakowie, w drukarni „Czasu” pod zarządem J. Łakocińskiego, a drugi – współcześnie napisany tekst prof. Jacka Kolbuszewskiego pt. „Poznawałem kraj drogi…” O wędrówkach, rysunkach i grafikach oraz poezji Macieja Bogusza Stęczyńskiego. Przeglądając kolejne strony z obrazami podróżniczymi M.B.Stęczyńskiego, czytelnik włącza się do tej obrazowej wędrówki. Poznaje przy tym dziewiętnastowieczne widoki, a jednocześnie ma okazję porównać  współczesny wygląd znanych sobie miejsc z wyglądem tych miejsc w XIX w.