Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu zaprasza na wystawę zatytułowaną Historycy Zachodniej Galicji.

13 lipca 2012
godz. 17.00

Misteczko Galicyjskie
Lwowska 226

 

Wystawa czynna do 21 października 2012 r.

Wystawa ma na celu zaprezentowanie postaci badaczy, podróżników i kolekcjonerów, których działania wpłynęły na zachowanie dóbr kultury materialnej w postaci spuścizny zbiorów archiwalnych i artystycznych oraz prac naukowo-badawczych i literackich.

 

 

ZOBACZ ZDJĘCIA