Wydawnictwo "Historycy zachodniej Galicji"

Tekst: Agata Tobiasz

Redakcja i korekta: Beata Wierzbicka

Wydawca: Muzeum Okregowe w Nowym Sączu

16 s. kol.

 

W wydawnictwie opisano sylwetki i dorobek badawczy Ambrożego Grabowskiego, Żegoty Pauli, Antoniego Schneidera,Szczęsnego Morawskiego, Józefa Łepkowskiego, Władysław Łuszczkiewicza, Stanisława Tomkowicza, Jana Sygańskiego, Stanisława Załęskiego, Józefa Szujskiego, dzięki którym możemy dzisiaj odtworzyć klimat i kulturę dawnej prowincji monarchii austriackiej.