Wydawnictwo "Sądecczyzna sto lat temu"

 

Wydawnictwo "Sądecczyzna sto lat temu w fotografii Wojciecha Migacza"
tekst, wybór zdjęć z własnej kolekcji Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu: Bomba A.,
red.: Maszczak M.T.,
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu,
Nowy Sącz 2012,
format A4, 160 stron, 262 ilustracje

Publikacja towarzysząca wystawie pod tym samym tytułem. Zawiera tekst wprowadzający Anny Bomby dot. życia i działalności Wojciecha Migacza (z ilustracjami) w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej – oraz część albumową: fotografie z opisami ułożone w kilka zestawów tematycznych. Poszczególne tematy wyróżnione są całostronicowymi fotografiami łączonymi z tekstami autorskimi Wojciecha Migacza. Kolejno zaprezentowane zostały tematy: Praca; Wydarzenia i uroczystości patriotyczne, ludowe, kościelne, wizyty dostojników państwowych; I wojna światowa; Kółko rolnicze; Straż Pożarna; Żeńska Szkoła Rolnicza w Podegrodziu; Spotkania towarzyskie, wycieczki; Obrzędy, zwyczaje, przedstawienia teatralne; Strój Lachów Sądeckich; Wesela; Małżeństwa; Rodziny; Dzieci; Kobiety, mężczyźni; Pogrzeby; Widoki, architektura.

Poza zdjęciami archiwalnymi Wojciecha Migacza ze zbiorów własnych nowosądeckiego Muzeum w wydawnictwie znalazła się jedna fotografia ze zbiorów Muzeum im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. Zdjęcia archiwalne opracował Piotr Droździk, wykonał też fotografie współczesne (ilustracje do części biograficznej). Konsultantami byli etnografowie: Magdalena Kroh, Maria Brylak-Załuska i Barbara Romańska. Koncepcję techniczno-graficzną opracował Tadeusz Ciemierkiewicz. Tłumaczenia na język angielski dokonała Małgorzata Walczak z firmy Letterman w Krakowie. Komputerowe opracowanie graficzne, przygotowanie do druku i druk odbyły się w drukarni „Goldruk” Wojciech Golachowski w Nowym Sączu.