Wydawnictwo „Galicja Mieczysława Orłowicza wiek później” 
format A4, s.160, 183 ilustracje,

Koncepcja wydawnictwa, wybór tekstów, redakcja:  Joanna Hołda
Fotografie współczesne : Piotr Droździk
Fotografie archiwalne: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Muzeum im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Biblioteka Narodowa w Warszawie
Wstęp, konsultacja naukowa: Antoni Kroh
Tłumaczenie: Agata Kroh
Korekta: Magdalena Kroh
Koncepcja i redakcja graficzna: Kaja Renkas
Skład, druk: Drukarnia Goldruk Wojciech Golachowski

Wydawnictwo zaprasza do odwiedzenia terenów przemierzonych niegdyś przez Mieczysława Orłowicza i przez niego opisanych. Nazwy tras i miejscowości oraz wszystkie opisy przy fotografiach zaczerpnięto z „Ilustrowanego przewodnika po Galicyi, Bukowinie, Spiżu, Orawie i Śląsku Cieszyńskim”, zachowując układ tamtej publikacji i oryginalną pisownię.  Przewodnik ten, opracowany przez Mieczysława Orłowicza, został wydany we Lwowie w 1914 roku.

 

 

 

 

Film „Galicja Mieczysława Orłowicza wiek później” 

 

 

Scenariusz, tekst: Joanna Hołda
Zdjęcia, montaż, czytał: Jacek Kurzeja
Muzyka: Adam Leśniak
Konsultacja naukowa: Antoni Kroh

Czas: ok. 55 minut

Wydawca: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
 

Film dokumentalno-popularyzatorski. Ujęcie historyczne oraz współczesne spojrzenie na miejsca, które opisywał M. Orłowicz w swoim przewodniku po Galicji, polecając je turystom: m.in. Lwów, Kraków,  Tatry, Wieliczkę, Łańcut, Żółkiew, Huculszczyznę, i wiele innych.