Wydawnictwo "Ikonografia S. i N. Sącza"

 

Wydawnictwo  "Ikonografia Starego i Nowego Sącza"
red.: Ross-Pazdyk E., Szafran B.,
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu,
Nowy Sącz 2012,
format A4, 200 stron, 158 ilustracji

Publikacja towarzysząca wystawie pod tytułem Sądecczyzna w archiwaliach. Zawiera teksty: Zbigniewa Beiersdorfa i Bogusława Krasnowolskiego na temat rozwoju urbanistycznego i architektury Starego Sącza i Nowego Sącza do końca XIX w. oraz Edyty Ross-Pazdyk na temat urbanistyczno-architektonicznych zmian w Nowym Sączu w okresie od czasu po pożarze miasta w 1894 r. do wybuchu II wojny światowej. Autorem tekstu informującego o zawartości publikacji i autorem części not katalogowych jest Robert Ślusarek. Pozostali autorzy not katalogowych to: Anna Florek (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, dalej MONS), Tadeusz Łopatkiewicz, Maria Marcinowska (MONS), Edyta Ross-Pazdyk (MONS), Barbara Szafran (MONS)  oraz siostra Salomea Stompel O.S.C. Fotografie ukazujące ikonografię obu Sączów pochodzą ze zbiorów: Archiwum Sióstr Klarysek w Starym Sączu, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Lwowskiej Naukowej Biblioteki im. Wasyla Stefanyka (NAN Ukrainy),  Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Warszawie oraz ze zbiorów własnych Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.
Komputerowe opracowanie graficzne, przygotowanie do druku i druk odbyły się w drukarni „Goldruk” Wojciech Golachowski w Nowym Sączu.