Film "Rzemiosło i ..."

 

 

Film "Rzemiosło i drobna wytwórczość w kulturze zachodniej Galicji"

Scenariusz, tekst: Joanna Hołda
Zdjęcia, montaż, czytał: Jacek Kurzeja
Muzyka: Bartłomiej Zajkowski
Konsultacja naukowa: Maria Brylak-Załuska
Projekt graficzny: Kaja Renkas
Tłumaczenie z j. słowackiego: AntoniKroh

Czas: ok. 50 min.
Format: DVD